Česká spořitelna "Františkánská"

Budova z roku 1887, původně s novorenesanční fasádou. Celková přestavba do současné podoby byla provedena v r. 1915. V interiéru budovy je zachováno řada původních umělecko-řemeslných detailů. 

V interiéru jsme restaurovali vitráže, historické prvky, malby, štukové prvky, zlacení, schodišťové ostění aj.

V roce březnu 2022 byly dokončené restaurátorské práce na interiéru.