100% ruční práce
PŘEŠTICE 

Restaurování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přesticích

Barokní kostel z roku 1775, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. v kostele provádíme v současné době komplexní restaurátorské práce (truhlářské, pasířské, sochařské, malířské, kamenické i pozlacovačské).

Termín dokončení srpen 2023PLZEŇ

Restaurování České spořitelny "Františkánská" v Plzni

Budova z roku 1887, původně s novorenesanční fasádou. Celková přestavba do současné podoby byla provedena v r. 1915. V interiéru budovy je zachováno řada původních umělecko-řemeslných detailů.

V interiéru jsme restaurovali vitráže, historické prvky, malby, štukové prvky, zlacení, schodišťové ostění aj.

V roce březnu 2022 byly dokončené restaurátorské práce na interiéru. 

STARÁ BOLESLAV

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Na celkové rekonstrukci kostela jsme se podíleli na zlacení mobiliáře a architektury oltářů, kazatelny i ornamentální výzdoby varhan. 

Termín dokončení prosinec 2020 

PLZEŇ

Restaurování katedrály sv. Bartoloměje

(původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Původní kostel byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295, stavba současného začala po roce 1342. 

V katedrále jsme v roce 2019 -  2021 restaurovali 8 oltářů

PLASY

Rekonstrukce mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny Marie.


Původně konventní, dnes farní kostel Nanebevzetí Panny Marie spravovaný Římskokatolickou farností v Plasích. 

Stavba z let 1154-1204 je zachována na původním románském půdorysu včetně románského zdiva. Částečně barokizována byla v letech 1661-1666, kdy se kostelu dostalo především honosného interiérového vybavení. Kostel zdobí hlavní oltář s bohatou figurální výzdobou a obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Karla Škréty. V severní a jižní příčné lodi je tento doprovázen dalšími oltáři s obrazy Petra Brandla a Michaela Leopolda Willmanna.

Realizace 2021


LETENSKÝ KOLOTOČ


Nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě se nachází v Praze na Letenské pláni před Národním technickým muzeem. Kolotoč byl postaven pravděpodobně v roce 1892 až 1893. V naší dílně byli restaurováni rytíři, strážci kolotoče do původní podoby.


Rytíři jsou vyrobeni kašírováním do formy z papírmaše, ve kterém jsme našli dobové ústřižky článků z novin a časopisů. 

        Realizace 2019

 

Pro jednu z nejvýznamnějších památek v České republice jsme realizovali kompletní zlacení stropu hlavního schodiště a pantheonu Národního muzea.

Realizace 2018