KLÁŠTER PLASY

Restaurátorský průzkum a doplňující restaurátorský záměr
"Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - restaurátorské práce"

Barokní hlavní oltář, který je osazen v závěru presbytáře kostela. Oltář je datován okolo druhé poloviny sedmnáctého století (pravděpodobně r. 1666). Je z měkkého i tvrdého dřeva zdoben bohatou sloupovou architekturou a pozlacenými dřevořezbami florálního a volutového motivu.

Oltář se skládá ze zděné mensy s novějším dřevěným opláštením boků. Na níž menze je osazen novější (pozdně barokní až rokokový) tabernákl s otočným bubnem, bohatě zdobený pozlacenou dřevořezbou. Na vrcholu tabernáklu sedí menší plastiky putti - světlonošů, stylově odpovídající tabernáklu. Retabulum vychází z mohutných soklů s konzolami a bočních branek s bohatě zdobenými dveřmi. Architektura oltáře je černá, bohatě zdobená tordovanými a rovnými zlacenými sloupy a množstvím zlacených, stříbřených a barevně lazurovaných dřevořezeb.